петък, 11 март 2011 г.

К. Църнушанов - Българските народни говори, 1968родопски старини български народни говори коста църнушанов български диалекти диалект