петък, 11 март 2011 г.

К. Църнушанов - Българските народни говори, 1968

КЦърн - БългНарГов by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини български народни говори коста църнушанов български диалекти диалект