четвъртък, 10 март 2011 г.

Стою Н. Шишков - Из нашата граница в Родопите, 1899

Стою Н. Шишков - Из нашата граница в Родопите.
Български преглед: Списание за наука, литература и обществен живот, том 6, кн. 1, 1899

Стою, Николаев, Шишков, Пашмакли, Средни Родопи, Родопите, Родопа, родопски, Rhodope, Rhodopes, Rodopi, Pomaks, помаци, българи мохамедани, българи мюсюлмани, българи християни, ахряни, рупци, Ропката