Thursday, February 26, 2015

Тюрбето на Саръ Баба над с. Момчиловци. Евгения Иванова

Евгения Иванова - Тюрбето на Саръ Баба над с. Момчиловци

Wednesday, February 4, 2015

Ничия земя: Раната "Възродителен процес" - част 2

Ничия земя: Раната "Възродителен процес" - част 2възродителен процес, българи мюсюлмани, българи мохамедани, помаци


Saturday, January 31, 2015

Ничия земя: Раната "Възродителен процес" - част 1

Ничия земя: Раната Възродителен Процес - част 1, Слащен

родопите, възродителен процес, преименуване, българи мохамедани, помаци, българи мюсюлмани, родопски истории, слащен

Monday, December 1, 2014

Петър Маринов - Смолян и околията в своето близко и далечно минало, 1937-39

Петър Маринов - Смолян и околията в своето близко и далечно минало, 1937-39ПМ - См и ок by Rodopski_Starini
петър маринов, родопите, родопа, родопска, история, смолян, смолянско, смолен, боян добрев, boyan dobrev, родопски старини, rodopski starini, rhodopes, rodopi, rodopska, rodopsko, rodopite