Wednesday, April 15, 2015

Портрет на гръцкото фенерско духовенство и коварните му дела против българите в Родопите. С. М. Родопски - 1887

Портрет на гръцкото фенерско духовенство и коварните му дела против българите в Родопите. С. М. Родопски - 1887
стр. 12 "Като захване человек от началото на Родопите на запад (Рила планина), до колкото те се простират на длъж и на шир на изток до Кърджалийската околия и Гюмюрджюнското поле, ще съгледа че всичкото това пространство се населява от една и съща народност - българи - с разлика само тая, че изповядват две вероизповедания - българи-християни и българи-мохамедани. Язик, обичаи, характер, нрави и всичко друго е българско..."

ПортретГръцкотоДуховенство by Rodopski_Starini

родопски старини, чепеларе, райково, устово, смолян, смолянско, родопските, планини, родопски, шишков, българи християни, българи мюсюлмани, помаци, пашмакли, четак, средни родопи, източни родопи

Народни инструменти и инструментално изпълнителство във Велинградско. Веселка Тончева

Народни инструменти и инструментално изпълнителство във Велинградско. Веселка Тончева

ИнстрВелин by Rodopski_Starini
Велинград, Бабяк, Чепино, Разлог, булгария, саз, тамбура, дрънка, чифте кавали, чифт кавали, двоянка, гайда, дайре, зурла, зурна, народни инструменти, родопите, родопски, западни родопи, пирин, българи мохамедани, помаци, българи мюсюлмани, българи християни, фолклор, народно, девин, девинско

Sunday, April 5, 2015

Многогласието във Велинградско. Македонско присъствие или родопско гостоприемство - Димитрина Кауфман

Македонско присъствие или родопско гостоприемство.(Към въпроса за произхода на многогласието във Велинградско)
Димитрина Кауфман


Polyph-Vel by Rodopski_Starini

многогласно пеене, велинград, велинградско, пирин, пиринско, родопи, родопско, народни песни,

Monday, March 30, 2015

Трите вида многогласие в Родопите. Росица Кауфман

Трите вида многогласие в Родопите. Росица Кауфман
сп. Български фолклор, 3/2013


Трите Вида Многогласие в Родопите by Rodopski_Starini
родопи, родопите, многогласие, неделино, неделинско, златоград, златоградско, мадан, буково, велинград, велинградско, пирин, пиринско, народни, песни, родопски народни песни, многогласно пеене, неделински двуглас