Tuesday, February 20, 2018

Стоян Дечев - Старите каменни чешми от Родопите, 2014Стоян Дечев - Старите каменни чешми от Родопите, 2014


Wednesday, January 24, 2018

Влиянието на Захарий Зограф в Средните Родопи - Николай Клисаров

Влиянието на Захарий Зограф в Средните Родопи през втората половина на XIX век
Николай Клисаров

Проблеми на изкуството 1/2011

Saturday, April 1, 2017

Възродителният процес и религиозната криптоидентичност на мюсюлмани от Благоевградски окръг - Анастасия Пашова, Петър Воденичаров

Възродителният процес и религиозната криптоидентичност на мюсюлмани от Благоевградски окръг
Анастасия Пашова, Петър Воденичаров, 2011

ВъзрПроц-АнПаш-ПВод by Rodopski_Starini on Scribd
Анастасия Пашова, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Wednesday, March 15, 2017

Структура на сватбената песен "Ела се вие, превива" - Радост Иванова, 1975 г.Структура на сватбената песен "Ела се вие, превива" - Радост Иванова
сп. Български фолклор, кн. 2, 1975 г

ElaSeVie by Rodopski_Starini on Scribd