Monday, August 3, 2015

Родопски обредни практики или свето място без време - Катя Меламед, 1995

Родопски обредни практики или свето място без време - Катя Меламед
сп. Български фолклор, кн. 1-2, 1995

РодОбрдПракт by Rodopski_Starini
родопите, родопа, родопски, обредни, погребални, практики

Сакралното във фолклорната култура на изповядващи исляма в България - Ваня Матеева, 1995

Сакралното във фолклорната култура на изповядващи исляма в България - Ваня Матеева
сп. Български фолклор, кн. 1-2, 1995


СакрФолкБгМ by Rodopski_Starini


българи мюсюлмани, мохамедани, ислям, религия, алеви, алевии, казълбаши, шиити, сунити, фолклор

Thursday, July 30, 2015

Сборник " Песнопойче " - Никола Геров Белчев, 1860 г.

Сборник " Песнопойче " - Никола Геров Белчев, 1860 г.

През 1860 г. Никола Геров Белчев съставя своя неголям сборник, озаглавен Песнопойче. Между събраните народни песни са и няколко родопски, които той вероятно научава по време на учителстването си в родопското село Ситово.

# Пийте ми, яжте, дружина
# Ела са свърше свиваше
# Овенчо вакъл, каматан
# Момиче, момиче, не стой срещу мене, изгорех за тебе
# Момиченце, мъничко, теб са прави заборих та
# Юначе кара ворзано
# От мед ли ти са устана

Песноп-НарПесн 1860 by Rodopski_Stariniродопски, народни, песни, ситово, песнопойче, родопите, яжте и пийте, овенчо вакъл каматан


Боян Добрев / Boyan Dobrev

Wednesday, July 29, 2015

Обредни практики и представи, свързани с родопския масив Дамбала - Ст. Тодорова, М. Николчовска, 1995

Обредни практики и представи, свързани с родопския масив Дамбала - Ст. Тодорова, М. Николчовска, 1995

ДамбКърдж by Rodopski_Starini
сп. Български фолклор, 1995 г.

източни родопи, кърджали, кърджалийско, адрелез, хадрелез, хадърлез, хадър, иляз, гергьовден, еньовден, култови практики, алиани, мюсюлмани, родопи, родопите