Wednesday, May 15, 2019

Доленското пеене "на високо" - Тодор Узунов, 2012Доленското пеене "на високо" - Тодор Узунов, 2012сатовча, долен, доленско, пеене, на високо, двуглас, триглас

Tuesday, April 16, 2019

Sunday, May 20, 2018

Районът на Родопите в 13-ти и 14-ти век - Катрин Асдраха, 1976Районът на Родопите в 13-ти и 14-ти век - Катрин Асдраха, 1976

Част 1


Част 2
Catherine Asdracha - La Region Des Rhodopes Aux XIIIe et XIVe siecles
Etude De Geographie Historique

Wednesday, May 16, 2018

Магията във фолклора и бита на странджанци - Панайот Маджаров, 1985

Сториньнята и правиньнята (магията) във фолклора и бита на странджанци - Панайот Маджаров.
Български фолклор, кн. 4, 1985странджа, магии, магия, сторено, правено, фолклор, вярвания