неделя, 27 декември 2015 г.

неделя, 13 декември 2015 г.

Курбаните при българските мюсюлмани - Горан Благоев

Курбаните при българските мюсюлмани - Горан Благоев.
Сп. Български фолклор, кн. 3-4, 1996

Канонични кръвни жертви в традицията на българите мюсюлмани.

КрбнГБлаг by Rodopski_Starini
неделя, 6 декември 2015 г.

Родопски песни във възрожденската книжнина. Композиционно изграждане на любовните песни.

Родопската песен и фолклор в нашата възрожденска литература - Андрей Печилков

Печилков-РодПесенВъзрКн by Rodopski_Starini
-----------------------------

Щрих към композиционното изграждане на любовните народни песни (върху материал от Средните Родопи) - Соня Райчева


КомпозИзгрЛюбПсн by Rodopski_Starini