петък, 22 февруари 2013 г.

Старите родопски песни - 2. Архив на БАН, 1957 г.

Автентични родопски песни записани от акад. Николай Каyфман в 1957 година.
Източник: Институт за Изкуствознание към БАНХатие Чилингирова р. 1940, Фериде Филизова р. 1940 - Златоград

Ожени ли ме майчице


- Ужени ли ма, майчице,
найде ли рахать йудь меня,
найде ли рахать йудь меня,
наседе ли са приз мене?

Тб: рахать = спокойствие, приз = без, разшени = развесели, прогима = закуска, бара, лу = поне, сава = тази, ней-йъце = най-много

------------------------

Хатие и Фериде

Загалил юнак заследил

Загалил юнак, заследил
до трине руси девойки,
ъднъна беше близничка,
другана беше делечна

Тб: чергир = бакърен съд, въсьят = завещание, посторя = направя
------------------------

Фериде
Хранила майка гледала


Хранила майка, кутила
до три, до чет,ри дъщери.
Трине са в земе легнали,
една и Норка остана

Тб: кутила = отгледала, яце = много, гледай да ми са направиш = да оздравее, свроща = възвръща, насосова = продължава, чеирка = поляна, ливада
------------------------

Фериде Филизова


Какво е ново станало,
във мелка река широка,
на младешконо сабранье,
Ръска е от там паднало,

Тб:Ръскината песен - мелодията на Райфинка. Станало в 1953 г. в Златоград- нова песен
------------------------

Фериде Филизова


Стани ми бело момйече,
стани ми съвдо отвори,
носам ти ситен армаган,
ама да си го извадаш,
от шелянина пояси...
---------------------------------------------------------------------------------------

Кица Атанасова Петронова, р. 1888 - Златоград
Ангелина Димитър Василева, р. 1913 /дъщеря на Кица/


Вчера ми, майчо, заминах
край Одринските казарми,
моето любе немеше,

Тб: Градско влияние - не /вероятно за сборника/
------------------------

Кица


Момне ле мъри хубава,
стани са фати на хоро,
стани хорону заведи,
хоро е грозно без тебе

гиздило = премяна, катаденшноно = всекидневно, киречово = изцапано от вар /киреч = вар/
Тем: Харесва я и без да е пременена, Зпс: Записала текста Б. Пачилова
------------------------

Кица
Записвай аго записвай


- Писувай, аго, писувай,
писувай, не кандисувай,
писувай, не кандисувай
млада имам нивеста
------------------------

Коню, коню, сиви хрелен
------------------------

Кица и Ангелина Димитър Василева 1913 /дъщеря на Кица/

До две моми в махалана
и двене ги погалювам,
и двене ги погалювам,
погалювам, последювам
------------------------

Адна Марийка, адна у майка,
и та са лаха на деветина,
и та са лаха на деветина,
на деветина същи братчета
------------------------

Нимой ма глави, майчице,
на сива Фатме Менкувска,
сива е, майчо, грозна е
------------------------

Николю, младу копйъле,
ти ле Мехмете упиваш,
ти ли ми белнъ нъгадаш
ката ден и ката вечер,
ката ден и ката вечер
Фатма чернока да бъхте?

копйъле = момче, бъхте = бие, лу = само, нарусничева = възруса
------------------------

Триста са пушки пукнали,
триста юнака паднали,
най-напред падна млад Стоян.
Стоянована майчица
най плаче и най нарида

мъхръ = мухал
------------------------

Белили как съ белили
как са е кратил мисиран
летна са люлька сторили
на Инована колиба
------------------------

Хдила ли си, моминке,
надоло, нах градинкана,
видяла ли си, моминке,
юнацкен зелен босилек?

ендерки = вид цвете, айгъща = вид цвете, врить = всички
------------------------

Питайте руса девойка, прижелевали Стояна

------------------------

Дай ми боже ,гълъбово крилце,
да си фръкнам въф Русийска земе,
да си найда либе скуратлия,
да не пие вино и ракия,
------------------------

Пукат ли ти са устана,
заключени са вратана,
ако меж влези навътре,
ако мож земи и мене
------------------------

Ангелина

Пусто лудо пияно,
гиздаво са галехме,
се три четири години,
търнало да са упива

галехме= любехме 2.пъхъна= цена 3.ефтръна = клевета
------------------------

Драгано бела църнока,
де да та даде майка ти,
де да та даде майка ти,
в селоно на баш терзияна,
------------------------

Сине ле,майчин Стуяне,
оти лу съхниш и вехниш,
оти майци ти не кажеш,
белким ти го ще направи,

1.лу=само 2 сва= това 3.бално= тъжно 4. тора= довечера 5.булки, нону= какино
------------------------

Защо ми плачеш (гарванчо+), защо грачиш,
дали ми си (гарванчо+), огладняло
или ми си (гарваянчо+), ожъдняло?
------------------------

Кажи ми право, юначе,
тора през де щеш да минеш,
тора през де щеш да минеш,
да станам да са огиздя

тора = довечера, кърши = насреща, гинарчено = кладенчето, кладеме = поставим
зе ли ма щиш = ще ме вземеш ли
------------------------

Майчо, бъйремън не познах
от пусти клети сърхоше,
от пусти клети сърхоше.
Голем са байрем помине
и малък иде да дойде

сърхоше = пияница, жи = живее
------------------------

Еленко, Еленко, гиди рибо мренко,
не стой срещу мене, изгорях за тебе
------------------------

Майка си Рада плетеше
на високине одрове,
на виянине килюме

имана = богатство, сюрияна = стадо, кисим = хубаво
Тем: Майка й я придумва за богат ерген, но тя не го иска
------------------------

Разпуснал Кирю, разпуснал
негово стадо големо,
негово стадо големо
------------------------

На дворън има люта ебълка,
де да са молим деньом и нощом,
де да са молим деньом и нощом,
дано изсъхне люта ебълка

Тем: Зли свекър и свекърва
------------------------

Видях мома хубава
според белйък Дунава,
бело си лице миеше,
черни очи стреляше

бубайко = баща, доката = медна бакърена пара, бабульки = бубулечки
------------------------

Триста бяхме (милна мале+), триста харамия,
на вървяхме (милна мале+), как вървяхме,
извървяхме (милна мале+), ...
------------------------

Зъглавей си мъ, майчице,
заглавей и оженуй мъ,
дорде съм малък и глупав

лефтер = ергенско, вакъть = време, сосва = достатъчно, артисува = остава
------------------------

Айнва черноко моменце, да умреш да ма разправиш
------------------------

Заглавей ме, майно ле, оженяй ме
------------------------

Я не съм кривъ, майчице, га ми съ руски очине
------------------------

Нивясто млада, батькова,
майка и батко думаха,
майка и батко думаха,
------------------------

Горице, темна осойко,
що си бyдало цъфнала,

Тб: виж тази мелодия в с. Пирин
------------------------

Харам ти било, Айшинко
------------------------

Я си мене (Минко+), право кажи
сос да не таптем (Минко+), каловене,
------------------------

Меня от тебя омина,
пък тебя не оминова,
- Нема и да ти омили,
че са сме много галиле

галили = любили, драговали = обичали, въднъж = заедно, мехтеп = училище, уйгун = стройна
------------------------

Нови са медресе градили
да сбират нови телебе,
най са по-първ писали
Раиф хаджи Еминчено

Тб: помашка /песен/, медресе = училище към джамията, телебе = ученици, елиф = първата буква от арабската азбука
------------------------

Бяла съм за кадъна съм

- Бяла съм - за кадъна съм,
вакла съм - за алтъне съм,
ако ма не фатат, юначе
твоине жъльти алтъне,
изим ти давам, юначе,
връх мене друга да земеш

Тб: сравни - Смукетли ? та са Стано, не фатат = не ми приличат, изим = позволение
Тем: Знае цената си на хубавица
------------------------

Я да взема щоно галям,
та хич госка да ни ходя.
Взела го е малка мома,
побило е малко-много,
седнала е да му плаче

II. запис: /помашката/, Тб: Сравни с помашката
щоно = което, галям = любя, побило = минало време, яце = много, заболела = затъжила
ага = когато
Тем: Не иска да я заведе на гости у майка й
------------------------

Гюльсюмьо хаджи Моллова,
ти чула ли си , ни ли си
------------------------

Сюлейман маргаджияна
------------------------

Кадир си дойде от Скеча, та на вратана почyка
------------------------

Чека ти кажам, Гюлсюме, как върви Халил ..
------------------------

Мъри моме, малка моме, (аман+)
дигни очи, погледней ма,

Тб: Бд: турски макам
------------------------

Мари Тудоро, Тудоро,
мари дженлатска дъщерьо,
бива ли тора да дойдам?
- Бива ли, бива, хайдутче,
------------------------

Туно майчина дъщерьо,
кахно ми лежиш ко yмреш,
кахно ми лежиш ко yмреш,
как ще та прави майка ти
------------------------

Търнала майка, търнала със сина на манастиря

------------------------

Разсърди се малка мома
на майка си, на татка си
------------------------

Чим как мъ, майчо, породи
сакав вакъл каматън
------------------------

Метни ми, Кичко, киткана
да съ не метам в рекана,
да съ не метам в рекана,
че съм със скъпо гиздило

Тб: Песента е съчинил съпругът на певицата и я пеел, когато бил в добро настроение.
Бд: лична, съчинена от мъжа й, гиздило = премяна, бубайко = баща
------------------------

Мойно е Айше душлолу
от кюприена в в рекъна,
от кюприена в в рекъна,
рекъна да ма занесе

кюприена = мост, опреж = пред
------------------------

Заради тебе моминке
------------------------

Стани ми, бело момече,
стани ми, севдо, отвори!
Сън ли ни съ си наспало,

сън ли ни съ си наспало
в лефтерене вакъфе

Тб: лефтера = неженена
дребнинем = малките
аглъци = кърпи
едринем = големите

Тем: Като лефтера страдала от майка-мащеха
------------------------

Бил ма си галил джанъм, бил ма си мамил, от мала-майшка джанъм, та до голема
------------------------


Русе, малка моме, що си уникнала
------------------------

Гинко ле пиле писано
------------------------

Хайде щим, адаш, да идем
под Димовина пенджура,
... да прислушаме
------------------------

Моминке ле, черноокичко,
черноокичко, мръноокичко,
я та галям, ти не знаеш

Тб: мръноокичко = палава, хубава, галям = любя, кавуль = облог, чеир = ливада
гюннюкчие = надничари
------------------------

Я ми бех заспал моминке, на високана планина
------------------------

Уйчо ле хаджи Никола,
добрия цар са скриямо,
скриямо и замерямо,
------------------------

Пущино стара мерецка,
стара си остаряла си,
пък искаш млада невяста,
------------------------

Росни ми ситна росице,
оквасяй чаир тревица

квася - мокря
------------------------

Море заспали са юнак и девойче,
море заспали са на път на кръстопът,
Море който мине де девойче буди
------------------------

Турчине софеленине що ти е конче кахарно
------------------------

Що седиш Гюлюм що чекаш,
на големие капие,
------------------------

Еленке ле,любе ле,
пътян беше край село,
я го сторих Елено
------------------------

Сосва ма майчо провада,
се надвечер на вода,
------------------------

Икиндия са помина,
майчо, съвдана ни дойде,
дели са болен разболе,
или в дюкенъън остана?

Тб: 1. заглавил= згодил 2. ъйся= сега
------------------------

Караш ма, майчо, мъмраш ма,
скоро ще да ти забегнам,
много щеш варди патя ми,
много щеш варди патя ми,
де срешниш патник и друмник,
и пак ли нещеш да питаш,
------------------------

Мухамед збира тарнува,
с деда му и с бобайка му,
------------------------

Москофън са е наситил,
Шипка и Плавне седене,
Шипка и Плевен седене,
очине са му в Адирне,

Тб: 1.Адирне= Одрин 2.кундисал= установил 3.ики= дванадесет
4. бина= хиляди 5. хаскере= войници 6. мънахи= всичките
7.. този стих българите християни са пеели лреинъчен:
"да падат турски фесове"
------------------------

Майчице алехченчице, даль ти бех ... станала
------------------------

Москофън върви и пита:
де има вода студена,
де има вода студена,
де има сенка дебела,

Тб: 1.Дахън= гр.Златоград 2. Деридере= гр.Златоград
------------------------

Турчин допадна, малкя моме
на равни дворье
сас конче слиза (малка моме)
и си е пита
------------------------

Фатме е мома родила,
родила искутила,
родила искутила,
------------------------

Позачул ли си сине мой
------------------------

Терзийче ситно кибарче, хайда та вика ага...
------------------------

Майчице, не кратиха ли са
------------------------

Върви, Алийо, и гледай,
и десна ръка протегай,
..... майчеца,
... вода студена
------------------------

Байрече зелин и чървен, чим цяла съ вееш година
------------------------

Орешо зелен и цървен,
дано си държиш листено,
дано си държиш листено
досреди лето, пролетье
------------------------

Я съм подзиме легнала
------------------------

Жельничко любе, мильничко,
майка ли те е карала,
майка ли те е карала
или та е разбрала
------------------------

Имела майка беличка Стана,
възвикува йе ката утрина
------------------------

Ингице, моя итърво,
я ти съм Айше причула
в ситнънъ гора, зелена,
ситнънъ гора, зелена
със един млад ....

инге - лельо
------------------------

Хайде, Гюлсюм, хайде, джанъм,
чи тъ вика Ахмед ага,
ша та пита що си крала,
ще те пита що си крала
------------------------

Ангелина
Хайде, Гюлсюм, хайде, кузум,
да си сторим верен кавуль

кавуль - обещание
------------------------

Вечерай, майчо и легай
------------------------

Момече бело, чърноко
------------------------

Кисимлийче, кисимдарче
------------------------

Недельо, момне ле Недельо,
се ще да си та (леле+) попитам,
се ще да си та попитам:
Даль си от Бога паднала
------------------------

Елено, моме Елено,
син ми си пламе стъкнала,
син ми си пламе стъкнала
------------------------

Руса си майка плитеше
на високине одрове,
на високине одрове,
на виянине килюме
------------------------

Загалиха са мома и юнак,
ни стърпехъ съ, приследиха съ,
ни стърпехъ съ, приследиха съ
през ситна гора, гора зелена

Тб: посимясала, погирясала = разубедила
------------------------

Стано льо, ти първо любе
------------------------

Майка Януда плетеше
и хитро си я yчеше
Тб: историческа и за цар Костадин
------------------------

Хранила майка, кутила
до три, до чет'ри дъщери,
трине са в земя легнали,
една и Норка остана
------------------------

Коста е сватба възмиксал,
цало е село скалесал,

Тб. От с. Долен
------------------------

Сафа Сюльмана зовала – ти яла тора Сюлмане
------------------------

Я подай си, майчице,
мояна тиха байлама, /2/
с байлъма ще ти поцънкъм
и желно ще ти попея, /2/
------------------------

Илимона са заглави
на големоно Гаговча (?)
------------------------

Счува ми са майчо льо,
кавал ли свири или не
------------------------

Ангелина

Гьоргьо льо,китка кичена,
майчина недокичена
сос ходи, Гьорги Костувци,
костовци кажа неверни

Тб: 1.сос= стига 2.маге= магия
------------------------

Госпут Ангелй питъше:
-Ангеле и архангеле,
де бе Ангеле до ъйсе?

айсе (ъйсе) - сега

---------------------------------------------------------------------------------------

Надежда Станиславова Пачилова, р. 1903 - Златоград

Я подай си, майчице,
мояна тиха байлама,
с байлама да ти поцънкам
и желно да ти попея

---------------------------------------------------------------------------------------

Блага Пачилова 1934

Стани ма, майчо, разчеши
и ма на ситно наплети,
чи ще нивеста да ида
в Топуклу, село големо

Тб: Топуклу = Средногорци, Маданско, илюм = смърт, момарене = годежниците
румане = думаше, подеха = отиваха, галени = любени
Тем: Зла мащеха погубва дъщеря си
и Любовна - двама млади остават заедно чрез смъртта

---------------------------------------------------------------------------------------

Василка - Златоград

Царят съ е подфудулил
подфудулил подголямил

---------------------------------------------------------------------------------------стари родопски песни автентични записи родопите мадан старцево равнища смолян смолянско родопска народна песен родопа старите родопски песни песен песна фолклор фолклорни изпълнения народно Николай Кауфман помашки християнски мюсюлмански български народни
Боян Добрев / Boyan Dobrev

сряда, 20 февруари 2013 г.

Старите родопски песни - 1. Архив на БАН, 1957-58 г. Записал акад. Николай Кауфман.

Автентични родопски песни, записани от акад. Николай Кауфман в 1957 година.
Източник: Институт за Изкуствознание към БАН


Нова страница:Институт за изследване на изкустватаI. Изпълнения на Смаил Сабри Ходжов, р. 1937, гр. ЗлатоградМале, каде йе Фатьминька?
Два хи са двора шуштяви,
два хи са двора шуштяви,
къпие и са ключнати.

------------------------Помниш ли, майчо, знаеш ли,
га ма на дюкен пруводи,
га ма на дюкен пруводи,
да купям вино червено

------------------------


Смърайно, бела гъркиньо,
следи ли ми щиш верана,
следи ли ми щиш верана,
носи ли ми щиш рубана?
– Исеин, съвдо голема,
я ти ще нося рубана,
я ти ще нося рубана,
и ти ще следя верана.

---------------------------


Кустадинице нивесто
ти чула ли си, не ли си,
ти чула ли си, не ли си?
Кустадина съ удрили
на върхън, на Иваново
ду дванъ вриса студени

----------------------------


Я съм подзима лежела / Подзим съм мале

Я съм подзима лежела,
подзима, по Узунжово,
цела съм зима лежела

-------------------------------------------------------------------------------------

II. Изпълнения на Сали Мехмед Летифов Уйчев, р. 1917, с. Равнища

Девойко мари хубаваДевойко мари хубавай,
твоена руба червена,
твоена руба червена,
кога йе, севдим, надеваш.
Надевам си я, юначе
в четвъртък рану утирнъ.

---------------------------Я тъ познавъм, любе ле,
дъ нема да ма йоставиш,
дур йе със тебе не торнам
въз високъна планина

купуци = тарикати
търафън = родата
ъглък = кърпа
манахи = първите
серме гу немой зъбиръ = да не го трупа

мах. Равнища Маданско См Южна България Родопи
Сали Мехмед Летифов Уйчев, р. 1917
---------------------------

Сакова лето пролето ( Песента за Салих ага - управител на Средните Родопи)Съкова лето прольете,
съкова желно притъжно,
дъли е буднъш бивало,

Историята на Салих ага Пашмаклийски

Сакова лято усилно,
усилно, еце притажно,
никога не е повнено,
никога не е бивало!
Ферман по ферман провадат
от Стамбол града голема;
хабер по хабер дохада
от Гюмюжюне касабо,
от гюмюжюнскен аенин,
от гелиболскен кадия.
Салихагому нарочат:
"Да прави ага, що прави,
нах Гюмюжюне да върви,
нах Стамбул града да иде;
царюму да се поклони,
царюму и везирюму!"
Легнал агуне, задремал,
задремал, тьожко заспал е,
на летен денчок Гьоргювден.
Че си ми виде вов соне:
червена руба носеше,
пъстра кучиа ехаше;
в Пашмакла вода тросеше,
капка водица не найде,
устана да си разкваси,
жьождана да си угаси.
Стрьосум са ага разбуди
и си Страхина порука:
- Страхине, билюкбашию,
морна ма дремка налегна,
та са принесах и заспах,
ала са борже разбудих...
Иди, Страхине, порукай,
моеног брата Лимана,
моеног брата Шишмана!
Шишман приборза, отиде
и си агуне попита:
- Какво е, аго, станало,
какво си, аго, упатил?
- Лимане, брате Шишмане,
нищо не ми е станало
и нищо не сам упатил,
ала ще нещо да стане!
Легнал бях, тьожко заспал бях,
че си ми видех вав соне
червена руба да нося,
пъстра кучия да ехам,
вруд сокацине обиграх,
ниде водица не найдох.
Питам та, брате Лимане,
на хаир ли е, или не?
- Хаидър, ага, хаидър:
пемой са, аго, кахъри!
Еще си дума думаха,
агому хабер допадна:
"Татаре ми са торнали
от Гюмюжюне касабо:
снощи са били вав Палас,
довечера са в Пашмакла!"
Агуне глава наведе
и си Шишману думаше:
- Лимане, брате Шишмане,
ни` са сме с тебе карали,
дьо да са, брате, сгодиме,
дьо да са, брате, простиме!
Еще си дума думаше,
еще Лимана кудеше,
татарски коне тропнаха
на калдароме-сукаци;
с петали лочки правеха,
с гоздене оган всичаха.
Татаре порти хлопнаха,
от коне бърже слезаха,
с чизмене вотре влезаха,
агуне мехтюп метнаха.
Кетипче мехтюп пееше
и на агана думаше:
- Да борзаш, ага, да идиш
нах Гюмюжюне касабо,
царен е тебе послагал;
царюму дуво да вдигаш!
Царен е тебе проводил
цошена руба червена,
сърмени бели поесе,
синджир ли нешан на шия.
Агуне глава клатеше
и синовем си думаше:
- Сетам са, айол, сетам са
какви ми даре провадат,
каква ша руба да нося,
какви нешане ша имам.
Йдите, айол, идите
нах Гюмюжюне касабо,
дано на, айол, сгодите
сас гюмюжюнскен аенин,
еас гелиболскен кадия
и сас стамболскен везирин!
Ищат ли цоха алена,
давайте сърма-коприна;
ищат ли бели грошове,
давайте жьилти алтоне!
- Ходихме, буба, молихме,
ала са кимни ворнахме.
Другож с пари са воршеше,
сига парине не воршат.
Теб, буба, хабер провадат,
ти да са сгадаш да идеш.
нах Гюмюжюне касабо,
нах Стамбол града голема,
царюму да са поклониш,
царюму и визиремнем!
Мамна са ага отиде
вав Гюмюжюне касабо
с оники киши сеймене,
сас товар жьолти алтоне,
отиде, тамо остана...
По пилце хабер проводи-
"Носите здраве нагоре,
нагоре, нах планинона;
носите здраве децамнем,
децамнем, еще людемнем;
носите здраве овчерем,
овчерем, още аргатем;
носите здраве сейменем,
сейменем, бюлюкбашием
Е ща далеко да ида,
е ща са млого забавем."
Ага хаберен допадна
в Пашмакла село голямо,
писнаха бели кадони
на високине кьошкюве,
плакнаха малки дечинки
вав аленине люлчицки;
охнаха млади овчаре
на високана планина;
тюхнаха отбор сеймене,
вав аговине конаци!
Сальо запяха имаме
на високине минаря;
пилцине форкат и пейот -
с песнине думат и плачат:
"Салихага е загинал
вав Гюмюжюне касабо,
вав пашовине сарае,
на високине чардаци!"

Чепеларе, Асеновградско (Дечов, В. Миналото на Чепеларе. Кн. І. С., 1928, с. 86).

---------------------------Фатмино, кузум Фатмино,
от вчеръ гледъм до снощи,
от вчеръ гледъм до снощи,
дъно тъ нейде не видем

т.б. Майка й я дава на друг без съгласието й
---------------------------Торна мома на водана
с кован бъкъл въф ръкъна,
га йотиде на водана,
че я найде насущена
насущена вазмъатена

Тб: насущена - боклучава, сущи - боклук
---------------------------
Стани ми Кирко налей миСтани ми, Кирко, намери, /2/
два юза белъ ракие,
два юза белъ ракие, /2/
три юза вино червено

Тб: Кирко = името на кръчмаря, намери = налей,
нишанън ми съ дунели = донесли на момата годежен дар

---------------------------
Седнал е турчин да пиеСеднал йе турчин да пие
и Стуен си го наближи,
и на бас съ съ фатили
кой ще съ пиен опие

---------------------------
Посбрали се момитеПосбрали съй момине
нах река платно да белят,
белили, колку белили,
станали, та са торнали

---------------------------Подайте ми (мъри+) отключувене,
да йотключим (мъри+) шерден съндък,
(дай ,мъри, дай+)
да йотключим шерден съндък,
да извадим сичко дребну

---------------------------Оти ми, севдим, не минеш
приз мойне равни дворове,
да си ти метнъм китчицай,
китчица къръмфилюва

---------------------------Не иди Махметь не иди,
низ Арда Махмед на сватба,
низ Арда Махмед на сватба,
часка ще има попрелка,

---------------------------
Карамфило, любе моеКъръмфильо, любе мое,
обърни съ, погледни мъ,
обърни съ, погледни мъ,
возпрей кончек, дочекъй мъ

---------------------------
Заим си коня ковешеЗъим си конъян ковеше,
майкъ му ноги държеше,
любе му диван стоеше,
светлъ му пушкъ държеше,

---------------------------Въз рякъ върви копеле,
киткъ държи ф ръкона,
киткъ държи ф ръкона,
мехне от мойна гръдинка,

---------------------------Аретлик, беним аркадаш,
нах бунар ага наближиш,
немой ми вари кончено,
шинлик ми немой ръзправей

т.б. Другар ще занесе на старата му майка вест за смъртта му.
-----------------------------

Хасан за Сюйчук тръгнуваХасан нах Сюйчук търнува,
пък му майкъ му не, не дава:
- Не иди, сину, нах Сюйчук,
конен ти нах там не, не върви

Тб: Сюйчук = с. Върбина
голюм ще бъйрем дъ правим низ дели Арда надолу = отвели го на Арда и го хвърлили в реката
Тем: Не послушал майка си, заловили го и го убили
--------------------------------------------------------------------------------------

III. Асан Мохамедов, Средногорци, р. 1940- Лейлинко кузум, пиленце,
ага ми торнеш на вода
през зеленана ливада,
чоску променяй ногите,
че галям дъ тъ погльодам

--------------------------------------------------------------------------------------

IV. Ахмед Асанов Папучаров, р.1918, гр.ЗлатоградГорице темна, зелина,
чешмице, скоро градена,
я са на тебе верувах,
пък тий ма в тебе фатиа

Тб: Бд: обем децима
ясире = роби, мънъхъ = всички, ката = всяка, вутирна = сутрин
сая = тая, шуштави = неметени
Тем: От турското робство - 3 синджира роби и Юнашка
---------------------------Гюльсуме моя дъщерьо,
се лежиш дьеветь години,
се лежиш дьеветь години,
ни съ Гюльсуме нъправяш

изп. Ахмед Асанов Папучаров
---------------------------
Земьо, земьо, черна, тевнаЗемe, земе, черна, темна
що изидаш, що изпиваш,
та изеде и моено,
и моено първо любе

Тб: клочат = разяждат
Тем. Умряло любето му
---------------------------
Юсеине ле, йолдашеИсейне ле, йолдаше,
йолдашене ти търнуват
и тебе викат да идиш

т.б. войнишка
Тб: йолдаш = приятел
търнуват = тръгват
жельнен = жален
селям = поздрав
яца = много
аян = в строй

---------------------------Мехмед съ збира торнува,
на Узунджовскин панаир
Мехмед си Айши викъши

Моамед съ збира торнува,
на Узунджовскин пънъир
Моамед си Айши викъши...


Тб: Друг му надува когато пее
---------------------------Моли са, майчо, двори са
да та в низаман не влазям,
чи ку ти ида, ни дойда

т.б. войнишка, гайда октава баса,

двори са = много да се моли, низаман = войската
руба = дреха, дивлицка нагуда = вид военна униформа
---------------------------- Моминке ле чернокичко,
чернокичко и рънокичко,
я тъ галям, ти ни знаеш,
да тъ сторим верен кавуль

Тб: Интересна мелодия. II изпяване - голям обем
Бд: тракийски хиатус
---------------------------Речен бе камень река занела,
поарвъ са съвда геч заборева,
геч заборева, геч прежалева

---------------------------Стани са, Гюлсюм, огизде
с кръпкана месечинкова,
е че ми слези надолу,
на земйълъна одая

Тб: Местна - преди 70 г. Песента е съчинена върху действителен случай, станал в Златоград към 1880 г.
земйълъна = приземна, одая = стая, изчуена = прочута, поглави = сгоди, мижувек = чичовият
---------------------------Тодорке ле, либе ле,
се заминам, поминам,
се разсадаш босилек

Певецът си съпровожда на гайда
Тб: соса = стигна
Бд: да слажа

---------------------------
Байряко зелен и червен
Ахмед и СмаилМелодия с гайда, свири Ахмед.Бъйрече зелен и червен,
цалъ съ виеш годинъ,
цалъ съ виеш годинъ,
виеш се, не ръзвиваш съ

Тб: Единият спуща кварта, другият - не.
тем- хайдушка
---------------------------Ахмед и Смаил

Ръфка Смаилу викаше:
- Я соа день подам нах майка, /2/
нах майка госка гулема

Тб: Случаен двуглас
соа = тоя
тора = тръгна
ъднъш = заедно
упрегна = премене
алче = кърпа
кундри = обуща
лескати = лъскави
мучинькине = малки
---------------------------Де са е чуло, видяло
село без вода да има,
на едно место имаше
и него мома чуваше

Тб: Слизане на кварта - характерен ход за Златоград
зулум = лошо, зло
---------------------------Предай са Кише Пинюва,
предай са мое дъщерю,
-Как да са прида майчице,
га ми са руски очине,

т.б. предай се - да не се съпротивлява на смъртта

----------------------------

АхмедБайряме, пусти, байряме
да беше барем он-беш гюн

---------------------------------------------------------------------------------------

V. Ахмед Исеинов Крушков, р. 1917, СтарцевоФатьминка плети джурапе
и ръби теньки ръкаве
да чака мюджеджиене,
га са аскерен развърне

Тб: мюджеджиене = вестители на добри новини, които получават подарък за новината - чорапи, пари и пр.
аскерен = войниците, михтюп = писмо, нагорян = изгорен
Тем: получила вест, че либето й войник е болно

-------------------------изп. Ахмед Крушков и Хасан Мехмедов Контилов - р. 1926

Хъфка кадиря зъвала,
зъвала и наръчала:
- Ти яла тора, къдире,
и ърмаган ми донеси

---------------------------------------------------------------------------------------

VI. Ахмед Контилов р.1916, СтарцевоРечен бе камен река занела,
първа са съвда геч заборева...

---------------------------------------------------------------------------------------

VII. Блага Пачилова - р. 1934, Златоград- Стани ма, майчо, разчеши
и ма на ситно наплети,
чи ще нивеста да ида
в Топуклу, село големо

Тб: Топуклу = Средногорци, Маданско
илюм = смърт
момарене = годежниците
румане = думаше
подеха = отиваха
галени = любени

Тем: Зла мащеха погубва дъщеря си
и Любовна - двама млади остават заедно чрез смъртта

---------------------------------------------------------------------------------------

VIII. Даут Мехмедов Санков - р. 1929, СтарцевоМине, майчина дъщере,
арнисай гали Дауте,
Даут е влизал в дюкенйън

Тб: Песен от тяхното село - описва случка, станала в с. Старцево..
арнисай = престани, стига; гали = люби; влизал = обвинен, че ограбил магазина в село, онкиши = 10

---------------------------------------------------------------------------------------

IX. Зикери Мехмед Агушев 1938, СтарцевоФатмице бялка, черночка,
Фатмице тенка, височка,
ти ли Мехметя апиваш,
ти ли му даваш вшнуно

Тб: гано = когато; не е нагодно = не навреме; мучконо = малкото
Тем: Вини я, че дава на мъжа й пиене
---------------------------


Свирчице, не засвире-а-вай,
любе ле, нимой запява,
любе ле, нимой запява,
чи ще ма жално разжелиш

---------------------------


Йе заглавени по-галя,
по-галя да ги възвивам,
по-галя да ги възвивам,
оти съм и я главена

Тб: заглавени = сгодени; галя = обичам; възвивам = мамя, въртя; елънджие = лъжливо;
копйъле = момче; туф = тук; анкъс = нарочно; забливе = забавлява; илиндисува = занимава
---------------------------


Вий чули ли сте, не ли сте
ново какво е станало,
ново какво е станало
в Сьойджук, село голямо

---------------------------------------------------------------------------------------

X. Идрис Мехмедев Хаджимустафов, р. 1933, Старцево


Хавза е болна легнала
доло, в долнана махало,
ся цяло лято, прълятье
и цала равна година

---------------------------


Фиданьо тънък и висок,
арнисъй ходи лефтер,
лефтер ти вакътъ мъминъ,

---------------------------


Първъ съ съвда геч зъборева,
геч заборева,геч прежалева,
я си ми дайте първъна севда,
---------------------------


Немой ма глави майчице,
дьено е хаскер копйели,
чи ще в аскеран да иде,
та ще ма млада остави,

---------------------------


Збиръй са чайко търнова,
збира са пак си не ходи,

---------------------------


Стани ми Ъсман позбери,
врит Драмаскине хекиме,
врит да ми дерман дънесат,

Тб: 1.хекиме= лекари 2.дерман= лекарство,лек 3. къдафан= чашка
4. мъслъхат =помощ 5. заманън= краят
---------------------------


Дюшеме новъ, гръдена,
дубре си бяло камене,
дубре си бяло камене,
та не си мома лефтера

---------------------------------------------------------------------------------------

XI. Исуф Рашидов Метков 1907, Буково


- Чул ли си, аго Мехмедъ,
белъ е дошла кинига
от Гюмюрджинън каймакан

---------------------------


Това е гора хайдута,
тука съ крие Караджа,
Караджа ръча, поръча
Дъръдерскимнем хъяме

---------------------------------------------------------------------------------------

XII. Ибрям Сарачев 1917, Мехмед Куруджиев 1919 - с. Буково, Мадан


Минко, черночко момяче,
сбирам ти нишан продавам,
назад дъ ми го не воарниш

---------------------------------------------------------------------------------------

XIII. Мехмед Фетахов, р. 1910 - Бyково


- Бягайте, моми печински,
да си не слизам от конен,
да си не свалем тюфекън

---------------------------


Врит си хаджие дойдоха
и Мустафа не дойде,
той си е тамо останал,
насъм, насреде дюняна,
дено е близку кебанъ

---------------------------


Излял йе Делю въйводъ,
въйводъ Делю, хъйдутин,
заръча Делю, поръча
Деридерскеннем хъяне,
хъяне, кабадани

---------------------------------------------------------------------------------------

XIV. Мехмед Хасанов Байрямов, р. 1937 - Старцево


- Горице темна, зелена,
ти що си бално видела,
ти що си бално видела,
та си по дъно съхнала

---------------------------------------------------------------------------------------

XV. Мехметь Исеин Байрямов, р.1917 - Старцево


- Ахмете, севдо голяма,
майка ти снаха йотбира -
отвън да хи е камътнъ,
вътре дъ хи е работна

---------------------------------------------------------------------------------------

XVI.

Мехмед - Старцево

- Бързай ми, бързай, любе ле,
та мъ по-бърже замини,
иди си друга загали,
друга, във другъ мъълъ

---------------------------

Мехмед и Исyф - Бyково


Пусбрали съ съ, събрали
до деветина овчере,
ъдин със друг съ спитвъхъ
кой ще Дъмьена измами

---------------------------

Мехмед - Старцево


Горо горо лилянова

---------------------------

Мехмед - Старцево


Байрям се мина, помина

---------------------------

XVII. Мохарем Исуф Топчиев, Старцево


Я бях на война йотишъл,
на война, на Цариграда,
Радка бях болна йоставил,
та ще ми пърсне децана

---------------------------


Засбирал се е Мохамед,
засбирал, зайъртосовал,
засбирал, зайъртосовал
за Узунджовскиен панаир

Тб: зайъртосовал = приготовлява
румане = говори
кина = какво
мюрмюз = вид плат
андезе = мярка за дължина
кланял = молил
бушиндисал = изпразнил
тюфекън = огнестрелно оръжие
мърфко = малко
капие = врати
онкиши = 10
фортоми = въжета
пребил = премазал
ълли беш = 55
кайдиса = погуби

Текста у Блага /Пачилова/.

---------------------------------------------------------------------------------------

XVIII. Надежда Станиславова Пачилова, р. 1903 - Златоград


-Ходи ли,съвдо по село,
ходи ли,находи ли са,
гали ли,нагалили са,

---------------------------


Илимона съ заглави

---------------------------


- Я подай си, майчице,
мояна тиха байлама,
с байлама да ти поцънкам
и желно да ти попея

---------------------------------------------------------------------------------------

XIX. Неизвестна изпълнителка - мах. Равно нивищеБъйрям съ минъ, поминъ,
мен съ гиздилу не сваля,
кънъ ми съ я фатилъ,
черен е въил станала

---------------------------Руска е межо зовала
горне и долне махала,
горне и долне махала,
дъ берът черни череши

Тем: Откраднал мома
---------------------------------------------------------------------------------------

XX. Непосочени изпълнители - Средногорци


Девойко мари хубава (мъри+),
нам с теб кумшие не давът,
нам с теб кумшие не давът
ний с тебе дъ се земиме

---------------------------------------------------------------------------------------

XXI. Рамадан И. Хаджимустафов 1922


Ахмете севдо голяма
- Ахмете, севдо голяма,
майка ти снаха йотбира

---------------------------------------------------------------------------------------

Ресим - Старцево


Лятифка ми е липцала
три дена и два вечера,
нийде я нема никъквъ

---------------------------------------------------------------------------------------

Следващите записи са интересни с оглед на това, че стилът на изпълнителите се различава от останалите в същото село. По скоро напомнят на каракачански и на песни от Северна Гърция.

Риза Мехмедов Контилов, р.1922 - Старцево
Даут Мехмедов Санков, р.1929 Старцево

Айше, Сефтьово момьече до два-троица изяде и мойни Мехмет изяде

Айшинко севдим Айшинко сос ходи сос съ ръсходи, сос сурни жълти шълвере

Риза - Балада за момата войник - Пък Гирицкана дъщере

Риза - Балие конйън ковеше майка му ногъ държеше невяста диван стоеше

Риза - Вий чyли ли сте какво е ново станало в Мадан село големо

Риза - Врит са са сбрали, пудбрали топуклицкине (средногорци - маданско) девойки

Риза - Девлецка мома, моя сърчице излези си ми извън вратцана, да си ти видям бялоно лице, бялоно лице бяло ли ти е

Риза - Джемиле Исеинова, тя е ряничко станала

Риза - Задала са е Фатьминка

Риза - Майчице моя майчице Катро ще мйене къйдиса, плиткине да ми разплете

Риза - Майчице, моя майчице

Риза - Минка въз одер, низ одер бела коприна приприда насрещy варви Мехмете

Риза - Познаваш ли мъ, Смаиле, на сава хоро виено

Риза - Стани ми, Али, ортъсъй сивоно конче ранено,

Риза - Старцево - Излези види майчице - ТБ: Не е ритуална, но бабите плачат на тази песен, значи е спомен от време когато е била.

Риза - Чурешко, черна габерко чим беше цвята цветила пък рода не си родила

Риза - Ъхмете севдо голюмо бундже ие заман галихме галихме пък не зехме

Ъхмете писан михтарски

Исеин флазе фъф Софие

Риза и Даyд - Дъно мъмурън (офицера) йосльопне, га са иниден завърна иниден хъскер да зима, все хи на отбор йотбира

Риза и Даyд - Севдим съ сбираш, търнуваш ам мене комy оставяш

Риза и Даyд - Стига ми гали дъщеро атат хъжицкънъ бърчинъ

Риза и Даyд - Хайде щем, кузум, да идем във Смилен село голюмо

Риза и Дауд - Вчера съм госка ходила нах касъмова барчина нах yйковоно момече

Риза и Дауд - Пyстана Айша Младена, пyстана дyша шънлива

Риза и Дауд - Поседи, Хайдар ефендим поседи да са погалим, ти съва де щеш да найдеш, сакова хоро избрано

Риза и Дауд - Чул ли си ,севдо,Мехмете, чул ли си,севдо,не ли си, чим я невеста търновам


---------------------------------------------------------------------------------------

Салих Абдулахов 1940 - Средногорци

Та чули ли сте, не ли сте

---------------------------------------------------------------------------------------

Хака Шерифов Хаджибекиров 1938 Старцево - Моме моме я та галям ти не знаеш

---------------------------------------------------------------------------------------

Хамди Топов - Старцево

Турчин допадна малка моме

Фатмо, майчина дъщеро

Ран си бех сяла босилек

Я да си зема галеноно

Събра ли са са косаджие

Събра ли са са косаджие - 2

Не фалям ти са, юначе

Моме, моме, малка моме

Девойко мари хyбава вашана пуста махала

---------------------------------------------------------------------------------------

Хасан Кешфов р. 1945, мах. Равно нивище

Планино, зелен пущино ката година изидаш по един вакал кехае

Та чули ли сте, не ли сте кина е ново станало на джамийскана махала

---------------------------------------------------------------------------------------

Юмер Ахмед Камбуров 1938 - Старцево
Дуйни ми, лейни, бяль вятър

---------------------------------------------------------------------------------------

Неделино

Още 5 години ще ходим

/е/ Ощи щим бешур дъ одим
и бешур та ермибешур,
и бешур та ермибешур,
дорде ирмюич не сторим

изп. Рафие Ч. и Рафие А., Неделино, 1957
Тб: II-ри глас надпява I-ви.
бешур = 5 години
ирмюич = 23
Бд: Сравни шопската от зелената книжка, която е дисонанси от началото до края.
-------------------------------------------------------------------------------
Ожени ли ме майчицеУжени ли ма, майчице,
найде ли рахать йудь меня,
найде ли рахать йудь меня,
наседе ли са приз мене?

изп. Хатие и Фериде, Златоград, обл Мадан, 1957
Тб: рахать = спокойствие, приз = без, разшени = развесели
прогима = закуска, бара лу = поне, сава = тази
ней-йъце = най-много

Хатие Чилингирова 1940
Фериде Филизова 1940
--------------------------------------------------------------

Загалил юнак, заследилЗагалил юнак, заследил
до трине руси девойки,
ъднъна беше близничка,
другана беше делечна

Тб: чергир = бакърен съд, въсьят = завещание, посторя = направя

Златоград, 1957
Хатие Чилингирова 1940
Фериде Филизова 1940
--------------------------------------------------------------

Хранила майка, кутилаХранила майка, кутила
до три, до четри дъщери.
Трине са в земе легнали,
една и Норка остана

Тб: кутила = отгледала, яце = много, гледай да ми са направиш = да оздравее
свроща = възвръща, насосова = продължава, чеирка = поляна, ливада
изп. Фериде Филизова
----------------------------------------------------------------------

Какво е ново станалоКакво е ново станало,
във мелка река широка,
на младешконо сабранье,
Ръска е от там паднало,

Тб:Ръскината песен - гласа на Райфинка. Мелодията на Рофинка.
тем. Конкретна случка. Станало в 1953 г. в Златоград - нова песен
изп. Фериде Филизова
-------------------------------------------------------------------
Стани ми, бело момичеСтани ми бело момече,
стани ми съвдо отвори,
носом ти ситом армаган,
ама да си го извадаш,
от шелянина пояси,

изп. Фериде, Златоград 1957
-------------------------------------------------------------------
стари родопски песни автентични записи родопите мадан старцево равнища смолян смолянско родопска народна песен родопа старите родопски песни песен песна фолклор фолклорни изпълнения народно Николай Кауфман

Боян Добрев / Boyan Dobrev

сряда, 13 февруари 2013 г.

Цветка Такова - Село Борино в миналото и настоящето на Родопите

Цветка Такова - Село Борино в миналото и настоящето на Родопите
Източник: Предоставена от автора

ЦвТ-Б by Rodopski_Starini on Scribd

цветка такова борино родопите родопска история родопи карабyлак доспат

петък, 1 февруари 2013 г.

Г. К. Венедиктов - Причастия за минало време с yдвоени наставки в родопските говори (на рyски)

Г. К. Венедиктов - Причастия за минало време с yдвоени наставки в родопските говори

МинВр-Вен by Rodopski_Starini on Scribdбългарска диалектология родопски говори родопските диалекти рyпчоски говори средни родопи причастия за минало време венедиктов